Jelentkezési információk

Az IWI engedéllyel rendelkező felnőttképzési intézmény.

  • A korábbi ("OKJ-s") rendszer szerinti engedély száma: E-000168/2014
  • Az új rendszer szerinti engedély száma: E/2020/000111
  • Engedélyhez nem kötött képzések esetén az intézmény nyilvántartási száma: B/2020/000171

A tanfolyamokra jelentkezni az online jelentkezési lap beküldésével lehet. A jelentkezés a tandíj – vagy részletfizetés választása esetén annak első részlete – befizetésével válik aktívvá. Az összeget a következő bankszámlaszámra kérjük befizetni vagy elutalni:

Az on-line jelentkezési lap itt található: Jelentkezés tanfolyamokra
IWI Project Kft.
Budapest Bank
10103898-08871900-01003007

IBAN szám: HU56 -10103898-08871900-01003007
SWIFT/BIC Code - BUDAHUHB
Kérjük, a közlemény rovatban ne felejtse el megadni a tanfolyam résztvevőjének a nevét és a választott képzés kódját! A tanfolyam kódja olvasható a letölthető részletes tanfolyami tájékoztatóban (pl. Fitness instruktor: FI-1710). A tandíj első részletének összegét az adott képzés oldalán, a letölthető részletes tájékoztatóban találja meg. A részletfizetést választó befizetőkkel részletfizetési megállapodást kötünk.
jelentkezes_befizetes.jpg

A befizetés beérkezését követően emailben küldjük meg a legfontosabb információkat. Kérjük, hogy az ebben található linken töltsék fel a tanfolyamon való részvételhez szükséges bemeneti feltételek meglétét igazoló dokumentumokat!

A tanfolyam megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek a honlapról letölthető Részletes képzési tájékoztatóban szerepelnek.

FONTOS! A foglalkozás egészségügyi igazoláson az alábbi FEOR szám szerepeljen:
3722 - Fitnesz- és rekreációs programok irányítója

Javasoljuk, hogy senki ne hagyja a dokumentumok megküldését az utolsó pillanatra, mert előfordulhat, hogy az igazolást javíttatni vagy cserélni szükséges. Engedélyhez kötött képzéseink esetében az igazolás hiányában nem köthetünk felnőttképzési szerződést. Ha valaki a dokumentumok kései leadása miatt csak később tud becsatlakozni az órákra, az emiatt elmulasztott órák hiányzásnak minősülnek.

Előzetes tudás beszámítása

Az IWI a jogszabályoknak megfelelően biztosítja az előzetes tudás beszámítását.

Az előzetesen megszerzett tudás beszámítása online vagy személyes szintfelmérés, vagy az előző teljesített képzés eredménye alapján történhet azon képzések esetében, amelyeknek a honlapon elérhető részletes képzési tájékoztatójában szerepel az előzetesen megszerzett tudás beszámításának a lehetősége.

A részleteket tartalmazó pdf formátumú dokumentum erről a linkről tölthető le.

Jelentkezési díj, tandíj visszafizetése:

Az IWI a képzés megkezdését megelőzően biztosítja a résztvevő elállási jogának az érvényesítését. A képzés megkezdését megelőző 3. napig történő elállás esetén képző a befizetett tandíj teljes összegét visszafizeti, ez esetben bánatpénzt nem köt ki. A képzést megelőző 3 napon belül történő elállás esetén a bánatpénz összege: 25 000 Ft.

A képzés megkezdését követően a szerződéstől való elállás nem lehetséges.

Egyedi mérlegelés alapján, amennyiben a részvételre való képesség hiánya igazolt (ilyen igazolás céljára szolgáló dokumentum lehet különösen: rendőrségi / bírósági / orvosi / kezelőorvosi / háziorvosi igazolás, betegségről készült lelet, kórházi zárójelentés), az IWI a jelen pont szerinti fizetési kötelezettség alól a résztvevőt részben vagy egészben mentesítheti. Az erre irányuló kérelmet az IWI ügyvezetőjénél kell előterjeszteni az ugyvezeto@iwi.hu e-mail címen vagy postai úton (postacím: IWI Project Kft. 2600 Vác Zrínyi M. u. 39/b).

ELÁLLÁS ONLINE JELENTKEZÉS ESETÉN:

Online jelentkezés esetén, amennyiben a résztvevő szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személynek (a továbbiakban: fogyasztónak) minősül, a fogyasztó indokolás nélkül jogosult elállni a szerződéstől, illetve felmondani a szerződéskötést követő 14 napon belül az IWI részére postai úton küldött erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján. Ez esetben az IWI köteles a megfizetett részvételi díjat 14 napon belül teljes egészében visszafizetni, az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módon történik, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárulását adja. Amennyiben a szerződéskötés és a képzés, tanfolyam időpontja között kevesebb mint 14 nap volt hátra és az IWI a fogyasztó kifejezett kérésére biztosította a részvételt a képzési, tanfolyami időponton, a fogyasztó kizárólag a részvételi díj arányos részének visszatérítésére jogosult.

SZERZŐDÉS FELMONDÁSA, HALASZTÁS

A képzés megkezdését követően a szerződés felmondása kizárólag a résztvevő ilyen irányú nyilatkozatának az IWI e-mail címére (info@iwi.hu) történő eljuttatásának napjától érvényes. Felmondás esetén a résztvevő a már lejárt órák tandíjának visszatérítésére nem tarthat igényt.

Halasztás választása esetén az ugyancsak a résztvevő ilyen irányú nyilatkozatának az IWI e-mail címére történő eljuttatásának napjától érvényes. A befizetett tandíjat a lejárt órák számával arányosan beszámítjuk, a résztvevőnek az időarányosan hátralévő órákra eső tandíjat kell megfizetnie.

A jelentkezési és részvételi feltételeket részletesen az alábbi oldalakon találja. Kérjük, hogy olvassa át körültekintően, és amennyiben kérdése van, hívja bizalommal munkatársainkat a központi számainkon.

Az IWI Nemzetközi Fitnesziskoláról

Az IWI 20 éves munkájának köszönhetően iskolánk vezető pozíciót tölt be a hazai fitnesz, wellness és sport képzések piacán. Az IWI jóval többet jelent számunkra, mint egy sikeres üzleti vállalkozás! Szlogenünk, a „Szenvedélyből karrier" saját életutunk kifejeződése, melyet igyekszünk átadni a képzéseinkben résztvevőknek is!