Jelentkezési információk

Az IWI engedéllyel rendelkező felnőttképzési intézmény.

  • A korábbi ("OKJ-s") rendszer szerinti engedély száma: E-000168/2014
  • Az új rendszer szerinti engedély száma: E/2020/000111
  • Engedélyhez nem kötött képzések esetén az intézmény nyilvántartási száma: B/2020/000171
A tanfolyamokra jelentkezni az itt található online jelentkezési lap beküldésével lehet. A jelentkezés a tandíj – vagy részletfizetés választása esetén annak első részlete – befizetésével válik aktívvá.

A tanfolyami jelentkezéseknek és befizetéseknek nem feltétele a foglalkozás egészségügyi orvosi vizsgálat megléte!

Az összeget a következő bankszámlaszámra kérjük befizetni vagy elutalni:
IWI Project Kft.
Budapest Bank
10103898-08871900-01003007

IBAN szám: HU56 -10103898-08871900-01003007
SWIFT/BIC Code - BUDAHUHB
Kérjük, a közlemény rovatban ne felejtse el megadni a tanfolyam résztvevőjének a nevét és a választott képzés kódját! A tanfolyam kódja olvasható a letölthető részletes tanfolyami tájékoztatóban (pl. Fitness instruktor: FI-1710). A tandíj első részletének összegét az adott képzés oldalán, a letölthető részletes tájékoztatóban találja meg. A részletfizetést választó befizetőkkel részletfizetési megállapodást kötünk.
jelentkezes_befizetes.jpg

A befizetés beérkezését követően emailben két fontos hivatkozást küldünk.

1. Az első linkre kattintva a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe (FAR) kötelezően feltöltendő adatokat tudják kitölteni.

FONTOS! A FAR rendszer az adatokat összeveti a központi nyilvántartásban szereplő adatokkal, és ennek alapján generálja le az oktatási azonosító számot. A legkisebb hiba esetén (pl. második keresztnév elhagyása, születési kerület elhagyása, elírás, betűhiba) a rendszer visszautasítja a résztvevőt! Akinek az adatait hiányos vagy hibás adatszolgáltatás miatt nem tudjuk a FAR-ba betölteni, annak a rendszer nem fog tudni tanúsítványt generálni, ezáltal nem jelentkezhet képesítő vizsgára. Fentiek miatt kérjük, hogy az alábbiakat kövessék:

Kérjük, hogy a kért adatokat
  • mihamarabb, de legkésőbb a képzés megkezdése előtt,
  • teljes körűen,
  • a hivatalos nyilvántartásban szereplővel pontosan megegyező módon,
adják meg!

A hivatalos nyilvántartásban szereplő adataikat az ügyfélkapus azonosítóval belépve itt tudják ellenőrizni: https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/LoginPage.xhtml („Tájékoztatás SZL-ben tárolt saját adatokról”)

Javasoljuk, hogy senki ne hagyja a dokumentumok megküldését az utolsó pillanatra, mert előfordulhat, hogy az igazolást javíttatni vagy cserélni szükséges. Engedélyhez kötött képzéseink esetében az igazolás hiányában nem köthetünk felnőttképzési szerződést. Ha valaki a dokumentumok kései leadása miatt csak később tud becsatlakozni az órákra, az emiatt elmulasztott órák hiányzásnak minősülnek.

2. A második linkre kattintva a tanfolyamon való részvételhez szükséges bemeneti feltételek meglétét igazoló dokumentumokat szükséges feltölteni.

A tanfolyam megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek a honlapról letölthető Részletes képzési tájékoztatóban szerepelnek.

FONTOS! A foglalkozás egészségügyi igazoláson két lényeges adatnak kell kötelezően szerepelnie:

  1. FEOR szám: 3722 (Fitnesz- és rekreációs programok irányítója), valamint

  2. a konkrét képzés megnevezése, amire jelentkeztél (pl. Fitness instruktor)


Javasoljuk, hogy senki ne hagyja a dokumentumok megküldését az utolsó pillanatra, mert előfordulhat, hogy az igazolást javíttatni vagy cserélni szükséges. Engedélyhez kötött képzéseink esetében az igazolás hiányában nem köthetünk felnőttképzési szerződést. Ha valaki a dokumentumok kései leadása miatt csak később tud becsatlakozni az órákra, az emiatt elmulasztott órák hiányzásnak minősülnek.

Előzetes tudás beszámítása

Az IWI a jogszabályoknak megfelelően biztosítja az előzetes tudás beszámítását.

Az előzetesen megszerzett tudás beszámítása online vagy személyes szintfelmérés, vagy az előző teljesített képzés eredménye alapján történhet azon képzések esetében, amelyeknek a honlapon elérhető részletes képzési tájékoztatójában szerepel az előzetesen megszerzett tudás beszámításának a lehetősége.

A részleteket tartalmazó pdf formátumú dokumentum erről a linkről tölthető le.

Jelentkezési díj, tandíj visszafizetése:

ELÁLLÁS ONLINE JELENTKEZÉS ESETÉN:

Online jelentkezés esetén, amennyiben a résztvevő szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személynek (a továbbiakban: fogyasztónak) minősül, a fogyasztó indokolás nélkül jogosult elállni a szerződéstől, illetve felmondani a szerződéskötést követő 14 napon belül az IWI részére postai úton küldött erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján. Ez esetben az IWI köteles a megfizetett részvételi díjat 14 napon belül teljes egészében visszafizetni, az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módon történik, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárulását adja. Amennyiben a szerződéskötés és a képzés, tanfolyam időpontja között kevesebb mint 14 nap volt hátra és az IWI a fogyasztó kifejezett kérésére biztosította a részvételt a képzési, tanfolyami időponton, a fogyasztó kizárólag a részvételi díj arányos részének visszatérítésére jogosult.

SZERZŐDÉS FELMONDÁSA, HALASZTÁS

A képzés megkezdését követően a szerződés felmondása kizárólag a résztvevő ilyen irányú nyilatkozatának az IWI e-mail címére (info@iwi.hu) történő eljuttatásának napjától érvényes. Felmondás esetén a résztvevő a már lejárt órák tandíjának visszatérítésére nem tarthat igényt.

Halasztás választása esetén az ugyancsak a résztvevő ilyen irányú nyilatkozatának az IWI e-mail címére történő eljuttatásának napjától érvényes. A befizetett tandíjat a lejárt órák számával arányosan beszámítjuk, a résztvevőnek az időarányosan hátralévő órákra eső tandíjat kell megfizetnie. A következő tanfolyamba való becsatlakozáskor fizetendő szolgáltatási díj: 25 000 Ft.

A jelentkezési és részvételi feltételeket részletesen az alábbi oldalakon találja. Kérjük, hogy olvassa át körültekintően, és amennyiben kérdése van, hívja bizalommal munkatársainkat a központi számainkon.

Az IWI Nemzetközi Fitnesziskoláról

Az IWI 20 éves munkájának köszönhetően iskolánk vezető pozíciót tölt be a hazai fitnesz, wellness és sport képzések piacán. Az IWI jóval többet jelent számunkra, mint egy sikeres üzleti vállalkozás! Szlogenünk, a „Szenvedélyből karrier" saját életutunk kifejeződése, melyet igyekszünk átadni a képzéseinkben résztvevőknek is!