Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek tartalma

1. A felhasználási feltételeket az IWI Project Kft. (2600 Vác, Zrínyi u. 39/b.; továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldal (https://www.iwi.hu) oldalain elérhető információkkal összefüggő szolgáltatás igénybe vevője (Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

2. Felhasználónak minősül a weboldal látogatója, az ott elérhető szolgáltatások használója. Amennyiben a Felhasználó az oldal bármely elemének használatát elkezdi, úgy elfogadja a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket.

3. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó elfogadja a igénybevétel továbbiakban részletezett feltételeit. A Szolgáltató bármikor jogosult a feltételek egyoldalú módosítására olyan formában, hogy a változásokról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználót. A módosításokat követően a Szolgáltatás további használatával a Felhasználó elfogadja a feltételek módosítását. A weboldal működésével kapcsolatosan kiadott valamennyi tájékoztatás illetve kapcsolódó dokumentumok a Szabályzat részeként kötelezőek minden Felhasználóra.

Szolgáltatás jellemzői

1.     A Szolgáltatás célja, hogy a Szolgáltató működésével kapcsolatos információkat a Felhasználók részére elérhetővé tegye, az általa indított képzésekről információt osszon meg, valamint regisztráció útján jelentkezési felületet biztosítson a Felhasználó részére.

2.     A Felhasználó az oldalon állás keresési/kínálati céllal hirdetést adhat fel. A Felhasználók által elhelyezett hirdetés valóság tartalmát a Szolgáltató nem ellenőrzi, az ebből eredő kellemetlenségek, anyagi- és/vagy erkölcsi károkért felelősséget nem vállal!

Szolgáltatás részei, regisztráció

1. A regisztráció folyamata a Szolgáltatás regisztrációs ívének valós adatokkal történő kitöltésével kezdődik. A regisztrációs adatok megadása és a feltételek elfogadása után a Felhasználó által megadott e-mail címre a Szolgáltató automatikus igazoló levelet küld. 

2. A Regisztrált felhasználók számára további funkciók vállnak elérhetővé. Lehetőséget kap hírlevélre való feliratkozásra, álláskeresési hirdetést adhat fel, jelentkezhet a Szolgáltató által meghirdetett képzésekre, valamint megjegyzést helyezhet el az oldalon működő vendégkönyvbe.

3. A Regisztrált felhasználó a jelentkezési lap kitöltésével, adatainak megadásával, az adott képzésre vonatkozó jelentkezési díj megfizetésével a Szolgáltató részére, felnőttképzési jogviszonyt hoz létre a Szolgáltató és a felhasználó között. A jelentkezési díj megfizetésével, a regisztráló elfogadja azt, hogy a jogviszonyt szabályozó Felnőttképzési és Tanulmányi Szerződést az első beiratkozási vagy képzési napon írja alá.

4. A Szolgáltató a képzésben való részvétel lemondásra vonatkozó információkat a részletes képzési tájékoztatóban rögzíti.

5. A felhasználó a jelentkezési díj megfizetésével maradéktalanul elfogadja a képzésre vonatkozó előírásokat és feltételeket. Kérdés, vagy speciális igények esetén a Szolgáltató ügyfélszolgálatához lehet fordulni.

Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések, következményeik

1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen szabályzatában nem engedélyezett, vagy a Szolgáltatás üzemeltetését bári módon akadályozza, illetve lehetetlenné teszi.

2.A Szolgáltatáshoz kapcsolódó szerzői jogok a Szolgáltató illetik meg. A Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.

3.A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által összegyűjtött, illetve közzé- vagy elérhetővé tett információkat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

4. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Szolgáltatás keretén belül jogsértő információ található, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében, beleértve a Saját Startlapok tartalmának előzetes értesítés nélküli módosítását illetve törlését.

Felelősség

1. Az Üzemeltető a Szolgáltatása során a felhasználó által megadott állapotban teszi elérhetővé valamennyi tartalmat. Annak pontosságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, megbízhatóságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltató továbbá nem felel a rajta kívül álló okokból (pl. Internetes hálózati zavar) eredő hibákért és azok következményeiért.

2. A Szolgáltató nem felel a Felhasználók által hiányosan, tévesen közölt információk okozta károkért.

3. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden, a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

4. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a Szolgáltató a felelősségét kizárja, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.

5. A Felhasználó felelőssége a Szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a regisztrációja megszűnését követően is fennáll.

A regisztráció megszűnése

1. A regisztráció azonnali hatállyal megszűnik: a Szolgáltatás megszüntetésével, a Felhasználó regisztrációjának a Szolgáltató általi törlésével, illetve a Felhasználó önkéntes regisztrációtörlésével a regisztráció törlésekor. 

IWI Nemzetközi Fitnesziskola - Fitnesz szakmai képzések Budapesten, vidéken és online. Személyi edző, Fitness instruktor, Csoportos Fitness instruktor, Sportoktató, erőnléti és rehabilitációs képzések, NASM tanfolyamok, továbbképzések, akkreditált workshopok. Egyszerű jelentkezés!
Az IWI Nemzetközi Fitnesziskola több, mint 2 évtizedes innovatív tevékenységének köszönhetően iskolánk vezető pozíciót tölt be a hazai fitnesz, wellness és sport képzések területén. Cégcsoportunkat az IWI Európa Kft és az IWI Project Kft alkotja, melyek az iwi.hu, iwireps.hu, valamint a webshop.iwi.hu weboldalakat üzemeltetik és tulajdonosai az „International Wellness Institute" márkanévnek is. Az IWI jóval többet jelent számunkra, mint egy sikeres üzleti vállalkozás! Szlogenünk, a „Szenvedélyből karrier" saját életutunk kifejeződése, melyet igyekszünk átadni a képzéseinkben résztvevőknek is!

Solutions

FACEBOOK

iwireps
webshop