TARTSD NAPRAKÉSZEN TUDÁSODAT!

Fitness Trend Magazin

A nagy MKKR-EKKR-EQF rejtély

A nagy MKKR-EKKR-EQF rejtély

Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR vagy angolul EQF, azaz European Qualification Frame) egy olyan rendszer, amely lehetővé teszi az Európai Unió országaiban szerzett iskolai és munkahelyi képzések összehasonlítását és értékelését.

Mit jelentenek a fenti betűszavak a képzések leírásánál?

Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR vagy angolul EQF, azaz European Qualification Frame) egy olyan rendszer, amely lehetővé teszi az Európai Unió országaiban szerzett iskolai és munkahelyi képzések összehasonlítását és értékelését. Magyarország saját képesítési keretrendszerét az MKKR (Magyar Képesítési Keretrendszer) írja le, amit gondos munkával hozzáigazítottak az EKKR szintjeihez. A hazai képzési rendszer sajátosságai miatt azonban előfordul, hogy egy adott képzés hazai besorolási szintje eltér az európai besorolási szinttől. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a hazai, sport szakmai képesítés megszerzésére irányuló képzések állami programkövetelményei más EKKR szintet adnak meg ugyanarra a képzésre, mint a Europe Active (EA), a fitnesz- és egészségügyi szolgáltatások szektorában dolgozó szakembereket összefogó európai szervezet.

Az IWI Nemzetközi Fitnesziskola a Europe Active által akkreditált képző intézmény. Az akkreditáció komoly szakmai feltételeket támaszt valamennyi tagszervezettel szemben. Nemcsak a felvétel jár szakmai és anyagi kötelezettségekkel, de azt követően két évente szigorú auditon is át kell esnie azoknak az iskoláknak, amelyek európai színtéren is elfogadott szakmai tanúsítványt szeretnének kibocsátani. Az IWI hosszú évek óta sikeresen újítja meg az akkreditációját, aminek köszönhetően a nálunk végzett edzők felvételt nyerhetnek az EA által működtetett EREPS-be, azaz az edzők európai „szaknévsorába”.

Honlapunkon a képzéseink leírásánál feltüntetjük az adott képzés EKKR és MKKR szintjét. A figyelmes olvasó azonban azt láthatja, hogy mindezeken felül külön megjelöljük az EQF-levelt is, ami jogosan vet fel kérdéseket. Őszinték leszünk: nemcsak az olvasókban, nemcsak a képzéseink iránt érdeklődőkben vagy az azokat elvégzőkben, hanem bennünk, az IWI szakmai munkatársaiban is. Az EKKR mint a bevezetőben írtuk, ugyanis azonos az EQF-fel, mindkettő az Európai Képesítési keretrendszer megnevezését jelöli, az egyik angolul, a másik magyarul. Egy képzés EKKR és EQF szintjének tehát azonosnak kellene lennie. Miért írjuk tehát azt, hogy például a Személyi edző képzés elvégzése EKKR szerint 5-ös, EQF szerint pedig 4-es szintet tanúsít?

A dilemmánk megértéséhez érdemes kicsit körüljárni, hogy mire szolgál és hogyan működik az Európai Képesítési Keretrendszer.

Az EKKR az Európai Unió általános érvényű rendszere, amely segíti az európai országok közötti képzések összehasonlítását és értékelését. Célja, hogy lehetővé tegye a munkavállalók szakmai mobilitását és fejlődését az EU-ban, és segítsen az összehasonlíthatóságban és a transzparenciában az iskolai és munkahelyi képzések területén. Az EKKR öt fő szintet különböztet meg: alapfokú, középfokú, felsőfokú alapképzés, felsőfokú szakképzés és felsőfokú tudományos képzés. Az alapfokú képzés az általános iskolai oktatást jelenti, míg a középfokú képzés a középiskolai oktatást fedi le. A felsőfokú alapképzés olyan képzéseket jelent, amelyeket egyetemi vagy főiskolai szinten szereznek meg a tanulók, például a bachelor's degree. A felsőfokú szakképzés olyan rövidebb, szakmai képzéseket jelent, amelyeket szakképző intézményekben szereznek meg a tanulók. Végül, a felsőfokú tudományos képzés olyan képzéseket jelent, amelyeket doktori programokban szereznek meg a tanulók.

Az EKKR segít a képzések összehasonlításában azáltal, hogy leírja a képzések céljait és az elért kompetenciákat. A képzéseknek a megszerzett kompetenciák szerinti összehasonlíthatóságával a munkáltatók könnyebben tudják megítélni, hogy egy adott személy megfelel-e egy adott munkakör betöltésére, és a munkavállalók könnyebben tudják eldönteni, hogy milyen képzéseket érdemes elvégezniük a szakmai fejlődés érdekében.

Az EKKR nem kötelező az EU összes országára nézve, de az EU tagállamainak többsége önkéntesen csatlakozott a rendszerhez, és alkalmazza az EKKR elveit a saját képzési rendszerében. Így az EKKR az EU-ban jelenleg több mint 35 országban használatos. Mindazonáltal az egyes országok képzési rendszereiben vannak eltérések. Például, bár az EKKR öt fő szintet különböztet meg, az egyes országokban eltérő lehet a szintekhez tartozó képzések hossza és szerkezete. Emellett az egyes országokban eltérő lehet az iskoláztatás és a képzési lehetőségek elérhetősége is. Magyarország saját képesítési keretrendszerét az MKKR (Magyar Képesítési Keretrendszer) írja le, amit gondos munkával hozzáigazítottak az EKKR szintjeihez. A hazai képzési rendszer eltérései miatt azonban előfordul, hogy egy adott képzés hazai besorolási szintje eltér az európai besorolási szinttől.

A Europe Active részt vett a fitnesz és az egészségügyi szolgáltatások szabványainak fejlesztésében Az EA által alkalmazott EQF szintek azonosak az EKKR szintekkel. Ezek a besorolások segítik a fitnesz és az egészségügyi szolgáltatások területén dolgozó szakemberek képesítéseinek összehasonlítását és minősítését az EU-ban. Az EA által alkalmazott Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR/EQF) szerint a Personal Trainer, azaz Személyi edző képzés a középfokú szinten helyezkedik el, egészen pontosan a 4-es szinten. A Személyi edző képzés ráépülő képzés, a Fitness instruktor (FI) és a Csoportos fitness instruktor (CsFI) képzések tudására épül. Ezek ugyancsak középfokú szinten helyezkednek el a besorolásban, de egy szinttel lejjebb tehát, a 3-as szinten. Nagyon leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy az FI és a CsFI képzésekhez képest a Személyi edző képzés magasabb szintű kompetenciák elsajátítását szolgálja: a személyi edző például kompetens a kliensei számára személyre szabott edzéstervet készíteni, míg a fitness instruktor nem.

A hazai besorolás ettől eltér. A központi programkövetelmény szerint a Személyi edző képzés MKKR és EKKR szerinti 5-ös, a Fitness instruktor és a Csoportos fitness instruktor pedig 4-es szintre került besorolásra. Bár az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) és a Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) ugyanazokat az öt fő szintet különböztetik meg, mégis más a sport képzések besorolása a két rendszerben, aminek az lehet az oka, hogy különböző szempontokat vettek figyelembe a képzések besorolásában. Az EKKR és az MKKR különböző szervezetek által alkalmazott rendszerek, más-más elvek alapján határozták meg a képzések szintjeit.

Ez az eltérés tehát az oka annak, hogy az IWI honlapján a szakmai képesítésre felkészítő képzéseknek nemcsak EKKR és MKKR szerinti besorolását tüntetjük fel, hanem külön feltüntetjük az EQF-levelt is. Míg az EKKR-t és az MKKR-t a hazai központi programkövetelmény szerinti besorolás alapján adjuk meg, addig az EQF-levelt a Europe Active által alkalmazott besorolás szerint. Mivel a jelenlegi képzési rendszer szerinti programkövetelmények csak 2021-ben jelentek meg, így az ezt megelőzően kiállított IWI-s tanúsítványokon ezektől eltérő besorolási szint is szerepelhet. Amikor egy nálunk végzett edző szeretné elismertetni a tanúsítványát az EREPS-be való felvételéhez, akkor a honlapunkon jelenleg szereplő EQF szintet szükséges figyelembe vennie.

Horváthné Rábai Zita

Felnőttképzési szakértő, az IWI felnőttképzésért felelős ügyvezetője

kép forrása ITT.

IWI Nemzetközi Fitnesziskola - Fitnesz szakmai képzések Budapesten, vidéken és online. Személyi edző, Fitness instruktor, Csoportos Fitness instruktor, Sportoktató, erőnléti és rehabilitációs képzések, NASM tanfolyamok, továbbképzések, akkreditált workshopok. Egyszerű jelentkezés!
Az IWI Nemzetközi Fitnesziskola több, mint 2 évtizedes innovatív tevékenységének köszönhetően iskolánk vezető pozíciót tölt be a hazai fitnesz, wellness és sport képzések területén. Cégcsoportunkat az IWI Európa Kft és az IWI Project Kft alkotja, melyek az iwi.hu, iwireps.hu, valamint a webshop.iwi.hu weboldalakat üzemeltetik és tulajdonosai az „International Wellness Institute" márkanévnek is. Az IWI jóval többet jelent számunkra, mint egy sikeres üzleti vállalkozás! Szlogenünk, a „Szenvedélyből karrier" saját életutunk kifejeződése, melyet igyekszünk átadni a képzéseinkben résztvevőknek is!

Solutions

FACEBOOK

iwireps
webshop