TARTSD NAPRAKÉSZEN TUDÁSODAT!

Fitness Trend Magazin

Mi a különbség a Fitness instruktor és a Személyi edző képzés között?

Mi a különbség a Fitness instruktor és a Személyi edző képzés között?

Képzéseinkkel kapcsolatban a leggyakrabban felmerülő kérdés, hogy mivel ad többet a Személyi edző képzés a Fitness instruktor képzéshez képest, egyáltalán szükséges-e elvégezni a személyi edző képzést az edzői munkavállaláshoz?

Bár mindkettő az egészséges életmód előmozdítását tűzi ki célul, és segítséget nyújt a sportolóknak a céljaik elérésében, lényeges különbségek rejlenek a két szakma között. 

Ebben a cikkben részletesen elemezzük a fitness instruktorok és a személyi edzők képzésének és szerepének főbb különbségeit, hogy segítsünk megérteni, melyik szakember milyen helyzetben nyújthatja a legjobb segítséget az egyéni célok elérésében.


Nincs most időd olvasni? Hallgasd meg összefoglalónkat!

Munkajogi szempontok

A korábban OKJ 51 813 03 besorolású Fitness instruktor szakma munkaköri leírása a következő:

„A fitness instruktor a fitness és wellness klubok edzőtermi részlegében teremedzőként tevékenykedik. Felügyeli a különböző erőfejlesztő és kardio gépeken végzett edzéseket, szükség esetén edzéstervet készít, vagy tanácsot ad az edzésprogram összeállításához.”

Ezzel szemben a korábban OKJ 55 813 01 besorolású Személyi edző képzés munkaköri leírása pedig az alábbi:

"A személyi edző különböző sportlétesítményekben megszervezi vendégkörét, a kliens igényeihez és állapotához igazodó edzéstervet készít, vezeti az edzéseket, és segítséget nyújt az egészséges táplálkozás megvalósításában.”

A munkaköri leírásból tehát egyértelműen kiderül a legfőbb különbség. A fitness instruktor képesítés hivatalosan csak teremedzői munkakör betöltésére jogosít. Konkrét személyi edzői tevékenységre, vendégkör építésére csak személyi edző képesítéssel rendelkező edző jogosult. 

Bemeneti feltétel

Amíg a fitness instruktor egy alap képesítés, melyet bárki egy érettségi bizonyítvány tulajdonában megszerezhet, addig a személyi edző képesítés magasabb szintű, annak megszerzéséhez nem elegendő pusztán egy érettségi, szükséges egy sportszakmai alapképzés vagy egy sport szakirányú diploma.

Ebből világossá válik, hogy a személyi edző képesítés egy magasabb tudásszintet feltételez a fitness instruktorinál.

De mégis hogyan néz ki ez a gyakorlatban, pontosan miben ad többet egy személyi edző képzés, és van-e egyáltalán a gyakorlatban egyáltalán ennek jelentősége?

Gyakorlati szempontok - OPT modell

Ahhoz, hogy a gyakorlati különbségeket jól lássuk, mindenekelőtt ismerjük meg az OPT (Optimum Performance Training) modellt, melyre képzéseinket az IWI-nél alapozzuk.

Stabilizáció

A modell szerint a lépcső legalján a stabilizáció áll. Stabilizáció alatt értjük a törzset, illetve az egyéb ízületi struktúrákat stabilizáló izmok erőfejlesztését. A stabilizációval szorosan összefügg a mobilizáció is, hiszen a kinetikus lánc bizonyos elemeinek stabilitása mellett nagyfokú mobilitásra is szüksége van, valamint szintén a fejlesztés ezen legalsó lépcsőfokához tartozik az egyes izomegyensúlytalanságok korrekciója is.

A Fitness instruktor és Személyi edző képzések közötti különbségek szemléltetésére kiváló példa az OPT modell.

A személyi edző képzés legelső hétvégéjén - az OPT modell első lépcsőfokának megfelelően -  a képzésben résztvevők megtanulják a tartás-mozgás elemzés során felmérni azt, hogy a kliens rendelkezik-e valamilyen izomegyensúlytalanságból adódó problémával. 

A későbbiekben a képzés a tartás-mozgás elemzés során feltárt problémákra építi a további edzéstervezést. A résztvevők megismerkednek azzal a korrekciós programmal, mely segítségével helyreállíthatóak a meglévő izomegyensúlytalanságok. Ez egyértelműen személyi edzői kompetencia, tartás-mozgás elemzéssel és az arra alapuló korrekcióval fitness instruktor szinten nem foglalkozunk.

Az OPT modell szerint a fő mozgató izmok erősítésével csak akkor érdemes és lehet hatékonyan foglalkozni, ha azt megelőzi a stabilizációt, mobilizációt, korrekciót tartalmazó első fázis. A korrekciós programról még mélyebb, részletesebb tudást ad a Korrektív tréner képzés.

Erőfejlesztés

A modell második fázisa az erőfejlesztésről szól, ahol az első lépcsőfokon az erőállóképesség fejlesztése áll, mely alapot ad a következő lépcsőfokon helyezkedő izom hipertrófia (izomméret) fejlesztésének. A teljes OPT modell ezen két szakasza az, amit a fitness instruktor kompetencia is lefed. A fitness instruktor gyakorlatokon az erőfejlesztés ezen két aspektusával, az erőállóképességgel és az izomméret növelésével foglalkozunk. 

Az erőfejlesztés következő lépcsőfoka a maximális erő fejlesztése. Ahhoz, hogy itt hatékonyak legyünk, szükség van mind a stabilitásra, mind a kellően állóképes és hipertróf izomzatra. 

A személyi edző gyakorlatokon a képzésben résztvevők megtanulják a maximális erőfejlesztés terhelési mutatóinak megfelelő edzésprogram összeállítását, illetve az egy ismétléses maximális erőkifejtés (1RM) tesztelésének számítási módszerét.

Robbanékonyság fejlesztése

Az OPT modell legfelső harmadik szakaszán a robbanékonyság fejlesztése áll. Az ezen a szinten elhelyezkedő kondicionális képességre elsősorban az élsportolóknak van szüksége, ezért képzési portfóliónkban a teljesítmény fokozás legfelső szakaszáról az Erőnléti edző képzés résztvevői tudhatnak meg többet.

A képzési tematikák összehasonlítása

A IWI Nemzetközi Fitnesziskolánál az egyes képzéseink tematikájának összeállításánál maximálisan figyelembe vesszük az államilag meghatározott programkövetelményeket.

Melyek az általános különbségek?

A Fitness instruktor képzésen megjelennek az anatómiai és egészségügyi alapismeretek, az edzéselmélet, az elsősegélynyújtás, a táplálkozási alapismeretek, a gyakorlatvezetési módszerek oktatása a kardió- és kondigépek, valamint a szabadsúlyok használata esetén, szó esik az edzéstervezésről és a funkcionális tréning valamint a stretching alapjairól is.  

A Személyi edző képzésen mindezen tudást a már említett témakörökben magasabb szintre emeljük, és kibővítjük fittségi tesztelésekkel, tartáselemzéssel, egyénre szabott komplex edzéstervezéssel. A képzésben résztvevők még mélyebben ismerik meg a terhelésélettan és a kardió edzésmódszerek összefüggéseit, a gyakorlati órákon megismerkednek a pulzuskontrollált edzésvezetéssel. Szó esik a speciális populáció edzéséről, a kommunikáció és klientúra-menedzsment előadáson pedig a magánpraxis kiépítéséhez kapnak hasznos tanácsokat a résztvevők. Mindezek mellett a sport-táplálkozástan előadás segíti a későbbiekben az igazán hatékony táplálkozási ajánlások megfogalmazását.

A Személyi edző képzés tematikájában sok újdonsággal találkoznak a résztvevők a Fitness instruktor képzéshez képest.

Mik az újdonságok?

Tartáselemzés

Az egyik legjelentősebb különbség a két képzés között a tartáselemzés megjelenése, hiszen a későbbiekben erre alapoz majd az edzéstervezés is. A tartáselemzésen alapuló korrekciós program segítségével pedig nagy mértékben javíthatjuk a hozzánk forduló kliensek mozgását és egyúttal életminőségét, segíthetjük elkerülni a sérüléseket az edzőteremben. Ennek megfelelően a Személyi edző képzés első hétvégéjén ez a tananyagegység dominál. 

Pulzuskontrollált kardió edzéstervezés

A következő blokkban a pulzuskontrollált kardió edzésvezetés szerepel, ami szintén egy nagy újdonság a fitness instruktor képzésen átvett alapismeretekhez képest. Itt minden gyakorlati résztvevő kardiövet és profi pulzusmérő eszközt kap a keringési állóképesség felméréséhez, annak monitorozásához.

Terhelési zóna, maximális erő

Újdonságként az erőfejlesztés témakörén belül egy a fitness instruktor képzésen még nem taglalt terhelési zóna, a maximális erő jelenik meg. A képzésben résztvevők ennek fejlesztéséhez szükséges teszteket, az edzés tervezést, majd végül a valós terhelést is kipróbálják egymásnak vezetve az edzéseket.

Funkcionális edzés - intenzitás módosítás

Az erőfejlesztés témakörére kapcsolódva a funkcionális edzés az alapjainak újbóli ismertetése után egy az intenzitás módosítását segítő rendszer elsajátításával folytatódik a képzés, ami megint csak a terhelés személyre szabását segíti. A témához kapcsolódóan a megjelenik az outdoor training témaköre is, ahol jól használható gyakorlati tudást kapnak a résztvevők.

Speciális populáció

A következő speciális populáció előadás már egy a fitness instruktoroknak új terület, témája nagyban bővíti az edzői kompetencia kört és felelősséget egyaránt. Ezen tananyagegységben esik szó azokról a tudnivalókról, melyek ismeretében a személyi edző képes lesz a fiatalabb vagy akár az idősebb korosztály, akár a kismamák, vagy a különböző egészségügyi problémákkal rendelkező kliensek esetében is hatékony és magabiztos edzésvezetésre.

Az előadás során a speciális életkori sajátosságok mellett szó esik a szív és érrendszeri betegségek, a mozgató szervrendszer betegségei és a különféle anyagcsere megbetegedések esetében alkalmazandó edzői praktikákról.

Klientúra menedzsment

Ahogyan azt már említettem, a tematika fontos része a személyi edzők esetében a klientúra menedzsment, hiszen míg fitness instruktor képesítéssel teremedzőként dolgozva a vendégkör építés nem feladatunk, addig a sikeres személyi edzői karrier alappillérei a megfelelő sportszakmai tudáson felül azok a  kommunikációs és marketing készségek, amelyek garantálják a klientúra építés hatékonyságát.

Sporttáplálkozási ismeretek

Végül a személyi edzők a Fitness instruktor képzésen elsajátított táplálkozási alapismereteken felül megismerkednek a sporttáplálkozás tudományával is.

Miben azonos a két képzés?

Nincsen azonban jelentős különbség az erőfejlesztés terén, hiszen az alapvető erőfejlesztő gyakorlatok tárházához nem ad sokkal többet a személyi edző képesítés. Aki fitness instruktorként érkezik ide, annak egyfajta ismétlésként értelmezhető ez a blokk.

Személyi edző szeretnél lenni, de még nincs Fitness instruktori végzettséged? Válaszd csomagajánlatunkat!

Kompetencia határok

A fitnesz instruktor ezek szerint nem kompetens személyre szóló edzésterv készítésében, pusztán segítséget nyújt a reális edzéscélokat megfogalmazásában és segíti az ennek megfelelő edzéseszközöket és módszereket megtalálni, egyfajta tanácsadó szerepe van az edzőteremben. Szintén nem feladata táplálkozási ajánlások megfogalmazása és nem foglalkozhat edzéstervezéssel, edzés tartással krónikus betegek esetében.

Láthatjuk, hogy bár sportszakmai felkészültsége komplex kell, hogy legyen, mégis a teljes populációt tekintve egy szűkebb körrel jogosult foglalkozni, azon belül is tevékenységi köre nagy mértékben korlátozott.

Ezzel szemben a személyi edző képesítés már feljogosít személyre szóló edzésterv készítésére és táplálkozási ajánlások megfogalmazására, valamint a képesítés birtokában a személyi edzőnek fel kell ismernie és az edzéstervezés során figyelembe kell vennie az alapvető tartás és mozgáshibákat. Mindezek mellett tisztában kell lennie a speciális populáció mozgásigényével (szenior korosztály, fiatal korosztály, várandós, túlsúlyos), valamint orvosi konzultáció mellett képesnek kell lennie mozgásprogramot szervezni olyan krónikus betegségekben szenvedőknek is mint pl.: a diabetes vagy a magas vérnyomás.

Jól látható tehát, hogy személyi edzőként egy jóval nagyobb vendégkörrel vagyunk jogosultak foglalkozni, ugyanakkor felelősségünk is ezzel arányosan növekszik.

Munkavállalási különbségek

Itt már egy kicsit árnyaltabb a kép. A hivatalos állásfoglalás szerint személyi edzést tartani csak a megfelelő szakképesítés birtokában lehet, mégis látható az, hogy sokan már az alap fitness instruktor képesítés birtokában belevágnak az edzéstartásba. Mindaddig, amíg vannak olyan edzőtermek, ahol a megfelelő szakmai képesítés megléte nem elvárt, addig erre lesz példa, de ne feledkezzünk meg az előbb elhangzott szakmai kompetenciákon belüli különbözőségekről!

Vajon egy fitness instruktor képesítésű edző fel fogja ismerni, ha a hozzá érkező kliens egy felső keresztezett szindrómával rendelkezik, tisztában lesz azzal, hogy ebben az esetben egy klasszikus alapgyakorlat mint pl. a vállból nyomás könnyen sérülést okozhat? Nem biztos. Sőt mi több nem is kell felismernie, hiszen nem tanulta, nem tartozik a szakmai kompetenciájába.

Fontos tehát leszögezni, hogy bár egy fitnesz instruktor nagy mennyiségű anatómiai és edzéselméleti tudással kell, hogy rendelkezzen, még sincs birtokában sok olyan speciális tudásanyagnak, melynek egy személyi edző igen, és bizony az edzőhöz forduló kliensek jó része valamilyen speciális tudást igénylő kategóriába esik, így ha edzői karrierépítésben gondolkodunk, az első lépcső után, melyet a fitness instruktor szakképesítés megszerzése jelent, muszáj meglépni a második lépcsőt is, melyen a valódi személyi edző képesítés helyezkedik.

És persze a lépcsőfokoknak ezzel nincs vége, hiszen egyéni céljaink és saját célközönségünk igényeit figyelembe véve még rengeteg lépcsőfokot mászhatunk meg az edzői karriert építve, választhatjuk pl. a szenior tréner, korrektív vagy akár az erőnléti edző szakirányokat is. Így bővítve kompetenciánkat abba az irányba, melyet legközelebb érzünk magunkhoz.

Összegzés

A fitnesz szakmában gyakran találkozhatunk olyan szakemberekkel, akik fitness instruktor végzettséggel rendelkeznek, és mégis személyi edzőként dolgoznak. Bár a két szakterület között vékony a határ, fontos figyelembe venni a szerepek közötti lényeges különbségeket. 

A fitness instruktor és a személyi edzői végzettség közötti eltérések nemcsak a tudásban rejlenek, hanem a szolgáltatások színvonalában és a kliensek elégedettségében is megnyilvánulhatnak. Ennél fogva a fentiek ismeretében nem kérdés, hogy a fitness szakmában a személyi edző képzés elvégzésére szükség van, amennyiben sikeresek akarunk lenni, és nem elégedhetünk meg a fitness instruktor alapképzés által nyújtott tudásanyaggal.

A cikket írta: Bacskay Péter (IWI oktató)
Képek forrása: Freepik

IWI Nemzetközi Fitnesziskola - Fitnesz szakmai képzések Budapesten, vidéken és online. Személyi edző, Fitness instruktor, Csoportos Fitness instruktor, Sportoktató, erőnléti és rehabilitációs képzések, NASM tanfolyamok, továbbképzések, akkreditált workshopok. Egyszerű jelentkezés!
Az IWI Nemzetközi Fitnesziskola több, mint 2 évtizedes innovatív tevékenységének köszönhetően iskolánk vezető pozíciót tölt be a hazai fitnesz, wellness és sport képzések területén. Cégcsoportunkat az IWI Európa Kft és az IWI Project Kft alkotja, melyek az iwi.hu, iwireps.hu, valamint a webshop.iwi.hu weboldalakat üzemeltetik és tulajdonosai az „International Wellness Institute" márkanévnek is. Az IWI jóval többet jelent számunkra, mint egy sikeres üzleti vállalkozás! Szlogenünk, a „Szenvedélyből karrier" saját életutunk kifejeződése, melyet igyekszünk átadni a képzéseinkben résztvevőknek is!

Solutions

FACEBOOK

iwireps
webshop